Kunst uit Kazan

Kunst uit Kazan

13 mei 2018 – 15 juli 2018

KUNSTENAARS UIT KAZAN

De kunstenaars die deelnemen aan deze expositie zijn, op één na, allen afkomstig uit Kazan, hoofdstad van de autonome republiek Tatarstan, 600 kilometer ten oosten van Moskou gelegen aan de Wolga.  Hun eerste expositie in Nederland vond plaats in 1993 in het Museum Henriëtte Polak te Zutphen, gevolgd door meerdere exposities in Zutphen, Amsterdam (galerie Mia Joosten), Klooster-Museum Ter Apel en andere locaties.

De kunstenaars die hier zijn vertegenwoordigd zijn allen goede vrienden van elkaar. Dat heeft uiteraard consequenties voor stijl en werkwijze van ieder individu afzonderlijk. Vergeleken met de huidige Russische kunst, die tegenwoordig even pluriform is als de westerse kunst en daar grote overeenkomsten mee vertoont, neemt dit werk een aparte plaats in die weinig gemeen heeft met andere stijlen en stromingen. Ondanks de individuele verschillen zijn er toch duidelijk gemeenschappelijke kenmerken aan te wijzen waardoor dit werk een zekere onderlinge samenhang vertoont.

In technisch opzicht uit deze overeenkomst zich in de structuur van de verfhuid die, analoog aan de traditionele russische ikoon-schildertechniek, uit meerdere lagen is opgebouwd.

Verder is het zeer spaarzame kleurgebruik een karakteristiek dat voor bijna al het werk geldt; veel schilderijen zijn variaties op één of twee echte kleuren. Het gebruik van onvermengde primaire kleuren is geheel afwezig. Hier geldt vooral het spel met de schakering van één of twee kleuren.

Bovendien is de tataarse invloed duidelijk speurbaar in een nadruk op het decoratieve en de schematisering van de menselijke gestalte.

Dit alles resulteert in een statische, verstilde sfeer die geheel in tegenstelling staat met veel Westers en ook Russisch werk waarbij het primaire kleurgebruik, dat scherpe contrasten niet schuwt, voor een veel dynamischer uitstraling zorgt.

Verder is de filosofische inslag een gemeenschappelijk kenmerk dat bij ieder van hen op een eigen wijze terugkomt. De eeuwige vragen van het menselijk bestaan worden in een individuele, eigenzinnige vormtaal verbeeldt die niet wil shockeren, maar juist streeft naar een harmoniëuze en estetische uitdrukkingswijze.

Daardoor straalt het werk een zekere ingetogenheid uit die weldadig aandoet in een tijd waarin de stilte en de verbeelding daarvan steeds verder wordt teruggedrongen door de luidruchtigheid van de moderne wereld.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS

JEVGENY GOLOEBTSOV – geboren 1949 te Kazan. Opleiding aan de kunstacademie van Kazan. Zijn werk bevindt zich in musea te Kazan, Moskou en Zutphen en in privé-collecties in Rusland, Nederland, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten.

Jevgeny Goloebtsov vindt zijn onderwerpen in ‘eeuwige’ thema’s en steeds weerkerende voorstellingen in de kunst die hij op eigen wijze interpreteert en van een nieuwe betekenis voorziet. De kunstenaar baseert zich hierbij vooral op de Russische ikoonschilderkunst en de Europese vroegchristelijke kunst. Een tweede belangrijk thema vormt het Russische dorp dat door de eeuwen heen nagenoeg hetzelfde is gebleven, waar het leven simpel en rauw is, maar waar de grondslagen van ons bestaan nog niet geheel verduisterd zijn door ‘dingen’.

Een belangrijke invloed hebben de ideeën van Malevitsj op hem uitgeoefend hetgeen zich vooral uit in de laconieke stijl en de opzettelijke spaarzaamheid van uitdrukkingsmiddelen.

Het spel met de structuur van het oppervlak, de ritmiek van het herhalen van gelijksoortige objecten, het verwikkelen van betekenis en vorm, gepaard aan ‘grote’ thema’s laten vele mogelijkheden open tot associatie en interpretatie.

ILYA ARTAMONOV – geboren 1960 te Kazan. Opleiding aan de academie voor industriële vormgeving van St.Petersburg. Zijn werk bevindt zich in musea te Kazan en Moskou en in privé-collecties te Rusland, Nederland, Zwitserland en Duitsland.

Het belangrijkste thema in het werk van Ilya Artamonov is de dagelijkse wereld waarmee de mens wordt omringd. Voor de kunstenaar is dat een wereld die zijn eigen leven leidt en waarin hij probeert steeds nieuwe aspecten te ontdekken. Terwijl hij de realiteit terugbrengt tot plastische vormen speelt hij met de oppervlaktestructuur van het uitgebeelde onderwerp waarbij hij alle mogelijkheden van het materiaal exploreert alsof hij de informatie die hierin ligt opgesloten wil decoderen. Ieder detail is voertuig voor associaties.

ALEXANDER DOROFEJEV – geboren 1954 te Kazan. Opleiding aan de academie voor bouwkunst als architect te Kazan. Zijn werk bevindt zich in twee musea te Kazan en in privé-collecties in Rusland, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Estland en de Verenigde Staten.

Na zo’n beetje in alle kunststijlen uitvoerig te hebben geëxperimenteerd schildert Dorofejev de laatste jaren vooral stillevens waarin hij op intrigerende wijze de intimiteit van het genre paart aan eigentijdse vervreemding. Grondslag van zijn stijl is de lijn die vrij en onvoorspelbaar is. Zij lijkt een eigen leven te leiden, nu eens exact en ingetogen de kleinste details weergevend, dan weer willekeurig deformerend haar onderwerpen een nieuwe betekenis gevend. Een specifiek kleurgebruik versterkt in hoge mate de expressiviteit van zijn werk.

ANDREI KRIOEKOV – geboren in 1963 te Nizjny Novgorod. Ontving zijn opleiding aan de kunstacademie van Irkoetsk (Siberië). Zijn werk bevindt zich in privécollecties in Rusland, Nederland, Duitsland en Spanje.

Voor Andrei Krioekov zijn beelden uit zijn jeugd de spil waaromheen zijn creatieve impulsen zich concentreren. Hij is opgegroeid op het siberische schiereiland Sachalin waar water alomtegenwoordig was. De boot als symbool voor de levensreis, zeewaardig of juist lekgeslagen, de mist, de kou en daartegenover het huis waar het warm was en beschutting kon worden gevonden zijn belangrijke thema’s. In zijn werk vindt men de typisch oosterse voorkeur voor het decoratieve zonder afbreuk te doen aan de ‘lading’ van zijn schilderijen.

Sinds hij veel in Spanje werkt is zijn werk beduidend kleurrijker en ‘optimistischer’ geworden.

Verder zijn er ook enkele werken van Alexander Artamonov (1958), Ilgizar Gazanov (1958), Oleg Ivanov (1961), allen geboren en wonende te Kazan.

 

Henk StinissenKunst uit Kazan