…want tussen droom en werkelijkheid…

 

13 maart t/m 05 juni 2016

Henk Bloemhof

Imaginair realistisch schilder

Organische vormen staan centraal in het werk van Henk Bloemhof. De kunstenaar geeft zijn fantasie de vrije loop en vervormt takken, planten, mensen en dieren zodanig dat er een totaal nieuwe wereld ontstaat, die er nog niet was voordat de kunstenaar die vastlegde.

Henk Bloemhof werd in 1945 in Langelille (Weststellingwerf) geboren en verhuisde 6 jaar later naar Wolvega, waar zijn vader zich als fotograaf vestigde. Op het Openbaar Lyceum te Heerenveen kreeg hij tekenles van kunstenaar/wilde-tuinen-architect Louis Leroy. In die tijd ontstond zijn belangstelling voor de schilderkunst. Na de HBS ging hij naar de Rijkskweekschool in Heerenveen. Zijn tekenleraar, de Drentse kunstschilder en Minerva-docent Folkert Haanstra, inspireerde hem tot het maken van zijn eerste portretten in olieverf. Pas na zijn loopbaan als docent Nederlands aan de MEAO te Groningen kon Henk zich volledig gaan wijden aan zijn echte passie: de schilderkunst. Hij bekwaamde zich via het Kunstencentrum in Groningen in portret-en modeltekenen. Aanvankelijk maakte hij surrealistische tekeningen in potlood en kleurpotlood. Later stapte hij over op acryl en olieverf. Henk exposeerde zijn werk behalve in Nederland ook in Belgie, Duitsland, Zweden en Italie. In laatstgenoemd land nam hij op uitnodiging deel aan de Biennale van Florence 2009. Daar werd hem een Lorenzo Il Magnifico award in de categorie schilderkunst toegekend.


Irene van Breest Smallenburg

 In 1976 is zij afgestudeerd aan Academie Minerva te Groningen als lerares Beeldende Vorming. Haar specialisatie is keramiek. Haar leermeester op de Academie is Kees van Renssen. Zij heeft zich in de loop der tijden verder ontwikkeld in keramiek door deel te nemen aan diverse keramiek workshops in binnen- en buitenland. De laatste jaren is het vooral porselein dat haar belangstelling heeft en is om  die reden in 2011 naar Jingdezhen in China gereisd. Jingdezhen is vanouds het Mekka van het Chinese porselein. Zij heeft in 2010 samengewerkt met Johan Broekema. In 2014 is zij uitgekozen om mee te doen aan het 12de International Symposium of Porcelain Painting in Tsjechië. Haar andere beeldende werkzaamheden zijn schilderen en beelden maken.

Werk:

Het tentoongestelde werk bij Molen Adam is Keramiek en bestaat o.a. uit schilderijtjes van porselein en steengoed met kleurige verhalen in engobes en verhalen in reliëf. Op de objecten van steengoed en porselein staan ook beeldverhalen in reliëf.

De thema’s gaan vaak over verbondenheid samenspraak, verbinding, strijd ,vlucht en ontmoeting.

 

Alex Fedde Kalverboer

Geboren in Wijnaldum op 2 januari, 1931, waar mijn vader ‘hoofd der school’ was, verhuisden we drie jaar later naar de Blesse, in West-Stellingwerf en vandaar vlak voor de oorlog, naar Tuk bij Steenwijk.

Op 28 februari 1974 promoveerde ik cum laude op een longitudinale studie ‘A Neurobehavioural Study in Preschool Children’, over de rol van vroege neurologische stoornissen voor de cognitieve en gedragsontwikkeling. Gedetailleerde observatie van gedrag, naar het voorbeeld van de ethologen, was mijn belangrijkste onderzoeksmethode, later sterk doorwerkend in mijn teken- en schildersactiviteiten. Op 1 maart 1974 werd ik aangesteld tot lector in de ‘Experimentele Klinische Psychologie’ aan de RUG, later omgezet in een gewoon hoogleraarschap. Er kwam een Laboratorium voor Experimentele Klinische Psychologie tot stand, waaraan ik mijn ziel en zaligheid wijdde. Wetenschappelijk onderzoek, hier naar problemen als MBD (Minimal brain Dysfunction), later ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), was mijn vrijwel uitsluitende passie. Tot de universitaire bureaucratie opbloeide, het beheerdersbolwerk steeds gewichtiger werd en ik een tegenwicht ging zoeken. Die ik vond in de kunst.

En zo begon ik, na jaren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, begin jaren tachtig met schilderen. Met mede als intentie mijn (psychologie) studenten, die vooral verbaal onderwijs kregen, te leren bewegingsstoornissen en gedrag intensief te observeren. Het (middels tekenen/ schilderen) weergeven van houdingen en bewegingen zou onderdeel van mijn studieprogramma moeten worden.

Inmiddels is in de afgelopen dertig jaar het accent verlegd naar het artistieke werk. Uitgaande van de waarneming tracht ik al schilderend mijn ervaringen te intensiveren. Mede geinspireerd door kunstenaars als Morandi en Giacometti. ‘En plein air’ werk-(te) ik o.a. in het Waddengebied, Noord-Groningen, Ierland, Italie, o.a. op Lipari en in Toscane, en in het Finse merengebied. Meer recentelijk vooral in Noord-Groningen en het Waddengebied. In het atelier houd ik me vooral bezig met stilleven,  portret en modelstudies.


Marjan Schaap

beeldend kunstenaar 
keramische vormgeving

Marjan Schaap volgde de lerarenopleiding Ubbo Emmius handvaardigheid en tekenen en de academie Minerva in Groningen en is sinds 1981 werkzaam als zelfstandig kunstenaar en docent. Impressies van waarnemingen, zowel op verre reizen als dichtbij, zoals b.v. in haar dierportretten verwerkt zij in haar beeldend werk waarbij de schoonheid van de imperfectie van groot belang is. Zij probeert de essentie van haar ervaringen in een beeld te vangen en zo door te dringen tot de ziel der dingen, buiten tijd en plaats om. Deze invalshoek geeft haar werk een poëtische lading.

 

 

 

admin…want tussen droom en werkelijkheid…