Expositie Joost Doornik en Marilyn Josiena

Expositie Joost Doornik en Marilyn Josiena

7 oktober 2018 – 2 december 2018

In de komende expositie toont de Molen Adam de schilderijen van Joost Doornik en de sculpturen van Marilyn Josiena. De expositie zal, zoals gebruikelijk, geopend worden om 16.00 op 7 oktober. Joost Doornik zal de expositie openen.

Joost Doornik

Joost Doornik, geboren in Hilversum in 1964, woont en werkt in Groningen en studeerde in 1989 af aan de ABK Minerva. Na zijn studie maakte hij tal van schilderreizen naar Italie en Frankrijk, mede mogelijk gemaakt door aankopen van zijn werk door de afdeling Kunstzaken van de ING. In 1991 werkte hij actief mee aan de oprichting van de galerie Bakker te Wapserveen. Hij bleef aan de galerie verbonden tot haar einde in 2004. In 2007 richtte hij zijn eigen galerie, Doornik & Schelfhout, op. In 2008 was hij verder betrokken bij het opzetten van de Klassieke Academie te Groningen en is daar tot op de dag van vandaag werkzaam als docent en, voor de periode van een half jaar, als interim-voorzitter. Doornik heeft enige bekendheid verworven met de creatie van cafe-interieurs waarbij licht, kleur en minutieuze voorstudies schilderijen opleveren die opvallen door een van licht doordesemde reele voorstelling. Daarnaast maakt hij landschappen in binnen- en buitenland, waarbij een treffend kenmerk van al zijn werk is dat hij altijd direct observeert en zijn schilderijen tot stand brengt zonder fotografische hulpmiddelen. Dit leidt tot werken die fris ogen en een gevoel van directe nabijheid oproepen.

“Het plezierige van het schildersvak is dat je zelf de beelden kunt creeren die je graag om je heen wilt hebben. Daarnaast stelt het je in staat om schilderijen te maken of te herscheppen, die enigszins vergeten zijn of niet meer voorkomen in het huidige schilder repertoire. Zoals een gedekte tafel in de zon of een cafe-interieur. Het spel van het winterlicht in een kamer of het contrast van warm lamp licht tegen het koele daglicht, dat zijn de elementen waaruit mijn werk vaak is opgebouwd. En natuurlijk de leefomgeving van mensen, door het licht aanschouwelijk gemaakt en vast gelegd in een vluchtige wereld.”

Marilyn Josiena

Marilyn Josiena is geboren te 1965 en studeerde in 1990 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te ’s Gravenhage.

“Sinds mijn academietijd houd ik mij voornamelijk bezig met portretten in potlood, klei en steen. Niets is boeiender dan te proberen leven te scheppen uit het dode materiaal van klei en steen. Of te spelen met lijnen en ontelbare grijstinten in grafiet. Ik zie het als een uitdaging om in een portret het karakter en de persoonlijkheid te vangen zodat het gaat leven. Portretten maak ik voornamelijk in opdracht.”

Henk StinissenExpositie Joost Doornik en Marilyn Josiena