Tot ziens…

Het is mooi geweest…

In 1974 werd in Delfzijl, in de voormalige korenmolen Adam op het Molenbergplein, een bestaand initiatief van de toenmalige SOBD omgezet in een nieuwe eigen stichting. De Stichting Expositie Molen Adam was in het leven geroepen en bood in de molen een plek voor professionele kunstenaars om hun werk te vertonen en te verkopen. Daarnaast was er de doelstelling om het algemene publiek in Delfzijl een mogelijkheid te geven om laagdrempelig deze kunst te kunnen bezichtigen. Nou ja, laagdrempelig… U bent waarschijnlijk bekend met de trappen van de molen. Nu, 44 jaar later, komt er echter een einde aan het vertonen van kwalitatief hoogwaardig werk in de molen en zal Adam een nieuwe bestemming moeten zoeken. Met pijn in het hart nemen wij, de Stichting Expositie Molen Adam, daarom nu ook van u afscheid.

U bent welkom op onze laatste opening, waarbij wij een overzichtstentoonstelling laten zien van de afgelopen 44 jaar in posters en andere objecten, op zondag 9 december om 15.00 uur.

Over de jaren heen is de kunstwereld erg veranderd en de laatste jaren kampte de molen helaas met een dalend aantal bezoekers. Verder bleek dat er geen geschikte opvolging was voor het huidige bestuur. Dit is een gegeven dat voor de gehele kunstwereld geldt in deze tijden. Daarnaast is het organiseren van de exposities en het vinden van geschikte kunstenaars voor de vrijwilligers een inspanning geworden die niet meer in verhouding staat tot het daadwerkelijke resultaat, zowel mentaal als fysiek.

In de afgelopen 44 jaar heeft Adam een grote en indrukwekkende selectie aan kunstenaars mogen herbergen. Zij gaven vaak aan onder de indruk te zijn van de drie verdiepingen met prachtig afgeronde ruimtes die in de molen te vinden zijn. Er zijn grote namen te zien geweest voor het Delfzijlse publiek; indrukwekkende namen zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Hierbij kunt u denken aan Lucebert, Paul Citroen, Jan Kruis, Jan Cremer, Wieteke van Dordt, Rien Poortvliet, Peter van Straaten, Opland, Henk Helmantel, Matthijs Röling en Marjolein Bastin. Ook heeft Adam verschillende leden van de Groningse De Ploeg mogen ontvangen. En het openen van de verscheidene exposities werd bij tijd en wijle gedaan door mensen als Anne Vondeling, Jan van Kemenade, Johan Fabricius, Max van den Berg en verscheidene bekende burgervaders van onze gemeente. Verder werd aan de amateurgroepen Pictura en de Stalmeesters de gelegenheid gegeven om jaarlijks hun werk te tonen.

Herinneringen

Molen Adam heeft, met andere woorden, door de tijd heen een interessante en diverse groep vrijwilligers en kunstenaars bij elkaar gebracht. De namen zijn te veelvuldig om op te noemen. Een aantal van de huidige vrijwilligers hebben hun herinneringen bijeen gebracht, naar aanleiding van de vraag wat er nu voor hen het meest bijzondere was in de tijd die ze bij de molen hebben doorgebracht.

Zo werd de installatie en expositie van A in Wonderland meerdere malen genoemd. Hierbij was er onder andere een schommel aan de molen gehangen, was de binnenkant van de molen veranderd in een doolhof en kijkdoos en werden tijdens de opening gasten onder het voordragen van een gedicht begeleid van galerie HOP, gevestigd in het oude postkantoor, naar de ingang van de molen.

‘De Laatste Vriend van Napoleon’, waarbij Delfzijl wederom bevrijd werd van het juk van de Fransen, heeft ook indruk gemaakt. Toenmalig burgemeester Emme de Groot en Anja Reenders van het IVAK werden gezamenlijk in een koetsje onthaald op het Molenbergplein. Na afloop van dit evenement werd de molen ongekend goed bezocht.

Recentelijk is er ook het project Vluchteling in Delfzijl geweest, georganiseerd door Eveline van Duyl en Itamar Kool in samenwerking met de molen en HOP. Hierbij werden onder andere bewoners van het AZC betrokken bij de verscheidene onderdelen van het project. Zo hielpen zij mee met het inrichten van de molen, bij de verscheidene evenementen rondom de opening, bij het bereiden van een gezamenlijke maaltijd en bij de afsluitende manifestatie. Er is toen bij de opening een optreden geweest van het IVAK wereldorkest en van een groep buikdanseressen die bij alle aanwezigen een grote indruk achter liet.

Voor weer andere bestuursleden is vooral de soms grote technische uitdaging van het exposeren van schilderijen in een beperkte ronde ruimte blijven hangen. Over de jaren heen is het interieur voor de verschillende exposities vaak aangepast en moest er soms aardig gepuzzeld worden voordat er een oplossing gevonden werd. Pasklaar was het hangen van de schilderijen nooit! Bij sommige grote en spectaculaire exposities moest er een alarmsysteem aangeschaft worden, alsmede een extra verzekering en beveiliging. Ook moest er zelfs naar de temperatuurbeheersing gekeken worden. Niet altijd een simpele opgave dus!

Maar niet alles ging altijd van een leien dakje, natuurlijk! Zo werd er per ongeluk een opening op Eerste Paasdag georganiseerd. De opkomst was een enkele persoon, een donateur die ook later nog trouw naar vele openingen kwam. Gelukkig zijn dit soort verhalen een zeldzaamheid en worden de afgelopen 44 jaar juist gekenmerkt door een grote kundigheid en opofferingsgezindheid omtrent het werk dat voor Adam en haar kunstenaars gedaan werd.

Het huidige bestuur wil haar dankwoord uit laten gaan naar de vorige besturen en de vele vrijwilligers die in de loop der jaren hun handen uit de mouwen gestoken hebben voor de stichting. En die hun passie, hun liefde voor kunst en hun vrije tijd hierin hebben laten zien. Graag nodigen we u nog eenmaal uit om met ons in de Molen Adam uw herinneringen aan 44 jaar Stichting Expositie Molen Adam te komen delen.

Laatste woorden

“Kunst kijken zorgt voor verwondering, en maakt mij blij. Ik heb dat met ons team, belangstellenden uit de omgeving, nieuwsgierige toeristen, familie en donateurs gedeeld. Zo mooi. Het is gelukt!”

  • Sandra Roemer

“En dan de vele, vele exposities van al die kunstenaars, velen zeer hartelijk, en met bijzonder werk. Kunst is mooi!”

  • Henk Stinissen

“We hebben als team ons best gedaan de vele plaatselijke kunstenaars een mogelijkheid te bieden, via hun werk in contact te komen met de bewoners van Delfzijl en omgeving. Van miniaturen tot quilts, van gouaches tot installaties. De komst van nieuwe ideeën werd altijd gewaardeerd en wij hebben er veel plezier van beleefd.”

  • Janny Ritzema

“Kunst vormt mensen. Geeft invulling aan de tijd en door sluiting van deze unieke gelegenheid is er ook heel veel spijt.”

  • Mathilde Kits

“Het is mooi geweest.”

  • Suzie van der Heijden

Openingstijden: Woensdag 13.00 – 16.00, Zaterdag en zondag 14.00 – 17.00. U bent tot en met 5 januari nog van harte welkom op het Molenbergplein te Delfzijl!

adminTot ziens…